A mi óvodánk


Sok szeretettel köszöntjük azokat, akik az óvodánk iránt érdeklődnek. Bízunk abban, hogy elnyeri a kedves szülők, érdeklődők tetszését.Ahhoz, hogy a jelent jobban megismerjük, a múltunk ismerete is kell. Most engedjenek meg egy rövid visszatekintést az óvoda történetébe.1882. október 2-án nyitotta meg kapuit az alcsúti zárda, benne óvoda és leányiskola, melyet a tiszta szeretet jegyében alapított József főherceg felesége Klotild főhercegasszony.

Az óvoda ekkor egy 62 négyzetméter alapterületű foglalkoztatóból állt, melyet az iskolától a szerzetesek lakosztálya választotta el. A két intézmény vezetését – a nevelés-oktatást – Paolai Szent Vince rendhez tartozó szatmári irgalmas nővérekre bízta a főhercegasszony.Az első írásos feljegyzés 1884-ből maradt ránk, mely szerint az oktatás magyar nyelvű, előírt tanmenet szerint történik és felekezeti különbségek nélkül járhatnak ide a gyerekek.

Az óvoda jelentőségét talán úgy lehet a legjobban értékelni, ha tudjuk, hogy abban az időben az óvodás korú gyermekeknek csak 2,87%-a járt óvodába az országos átlag szerint, míg Alcsúton ez 98% volt.1907-ben József Ágost főherceg templomot építtetett a zárda mellé, és azt folyosó kötötte össze az itt kialakított új játszószobával. Így amíg a nagyokkal az óvónő foglalkozott, a kicsik a dajka felügyelete mellett külön játszhattak. Az első évtől rendszeresek voltak a zárda által szervezett óvodai ünnepségek, teaestek, bálok, melyeknek a bevételéből a gyermekek játékot, a szegények ruhát és cipőt kaptak.A főhercegasszony halála után lányai, Mária, majd Erzsébet vették védőszárnyaik alá az intézmények sorsát, amíg az országot elhagyni nem kényszerültek.

A háború idején pár hónapot szünetelt az óvoda, de ahogy a front elhúzódott, elsőként kezdték meg a tanítást a szerzetesek.1948-ban a zárda megszüntetése után a mi óvodánk is állami óvoda lett. 1972-ben a már 90 éves épületet felújították. A felújított épületben már lehetőség volt arra, hogy az addig egycsoportos óvodából kétcsoportos legyen. A zsúfoltság azonban így sem szűnt meg, a 60 férőhelyen 85-90 gyermek elhelyezéséről kellett gondoskodni. 1981-ben ezért egy újabb felújítás és bővítés lehetővé tette, hogy ettől kezdve háromcsoportos óvodánk legyen. 

Méltón ünnepelhették az óvoda akkori dolgozói 1982-ben fennállásunk 100 éves jubileumát.Tizennyolc évvel később, 2000-től sajnos ismét két csoporttal működik óvodánk az egyre csökkenő gyermeklétszám miatt. Ezzel egy időben az óvoda épületénél egy újabb felújításra, egy kisebb bővítésre került sor. Felújított óvodánkban a két nagy tágas, korszerűen, esztétikusan berendezett csoportszoba mellett, egy tornaszoba is várja a gyermekeket sokféle fejlesztő játékkal és sporteszközzel. Sokat teszünk a gyermekek egészséges életmódra nevelése érdekében. Többek között rendszeresen járunk úszni a nagycsoportosokkal.Az óvoda udvarán egy gyönyörű négytornyos mesevár várja a gyerekeket, az önfeledt játék öröme mellett változatos mozgáslehetőségeket kínálva. Óvodánk udvara – és belső berendezése, felszerelése is – folyamatosan fejlődik a különböző pályázati lehetőségeket kihasználásával. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt néhány év alatt nagyon szép sikerekre, eredményekre tettünk szert ezen a téren. Jelenleg is több pályázat eredményére várunk, és dolgozunk a következőkön. Mindent megteszünk szakmailag is a gyermekek egészséges, sokoldalú, arányos fejlődéséért.Az egészséges életmódra nevelés mellett a művészetek eszközeit is segítségül hívjuk a gyermekek fejlesztéséhez. Az óvoda folyosóján – ahonnan a csoportszobák és a tornaszoba is nyílik – ovigaléria működik, évszakonkénti kiállítással. A környéken élő művészeket, népművészeket, alkotókat, gyűjtőket szoktuk megkeresni, hogy alkotásaik, vagy gyűjteményük segítségével egy-egy kiállítás keretében is felkeltsük a gyermekek, szülők, az ide látogatók figyelmét „a szépre”, és ezáltal, esztétikai élményhez juttassuk a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt.Választott nevelési programunk: Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel. Ennek érdekében gyakran szervezünk színházlátogatást, vagy zenés előadást nyújtó művészt látunk vendégül. Egyszer egy évben, januárban zenés napot tartunk a gyerekeknek. Mi óvónők is igyekszünk minél több esztétikai élményt nyújtó, örömöt szerezni a gyermekek számára. Játszunk furulyán, – van aki gitározni is tud, – sokat és szívesen bábozunk a saját magunk készítette bábokkal. Jeles napokon egy-egy vidám bábelőadással készülünk a gyermekek megörvendeztetésére, vagy magunk adunk elő egy-egy ismert, kedvelt mesét.A néphagyomány ápolást, a népszokások megismerését is beépítettük programunkba, és ennek keretébe építjük be az egyes tevékenységformákat. Az óvodáskorú gyermek fő tevékenységformája a játék. Játékos módszereket használva ismerkedünk mesével, énekkel, kézműves tevékenységekkel, az ábrázolással, a környezettel. Szabadon választható tevékenységként kínáljuk a gyermekeknek a táncfoglalkozást, ahol a népi játékokkal és a néptánccal barátkoznak meg szakavatott kolléganőnk vezetésével.Jeles napjaink közül két jelentősebb emelkedik ki, a farsang és a húsvét megünneplése.

Farsangunkat a szülők és az érdeklődők bevonásával tartjuk, rendszerint a sportcsarnokban a nagy nyílt tér lehetőségeit kihasználva. Már évek óta a szülőket is igyekszünk bevonni a jelmezes felvonulásba. Mindig színesítjük a programot az óvodások vidám zenés műsorával, és az óvó nénik és szülők mesejátékával.A húsvéti játszóház és vásár programunkat azért kezdtük el, hogy közelebb hozzuk – ne csak az óvodában, hanem külső környezetünkben is – a népi kultúra megismertetését és megszerettetését. Volt már híres mesemondó vendégünk Berecz András személyében, eljött hozzánk a Kolompos együttes, Szalóki Ágnes és népzenekara, a környék gyermek és serdülő tánccsoportjai, és vendégül láttuk a környező falvak óvodásait is nagy szeretettel.
A másik jellegzetes értéke ennek a programnak a kézműves vásár, a helyi kézművesek és munkáik megismerése, a játszóházban kézműves technikák kipróbálása gyermeknek és felnőttnek egyaránt.A szakszolgálat segítségével működik óvodánkban gyógytestnevelés és logopédia is. Felkészült szakemberek segítik a rászoruló gyermekeket a fejlődésben.

Természetesen helyet adunk a hívő emberek igényeinek is, és megfelelő időt és helyet biztosítunk a hitoktatás számára.Továbbra is nyitottak vagyunk minden újra, ami ésszerű, a folyamatos fejlődést szem előtt tartva, mindenre, ami a gyermekeink érdekét szolgálja.