KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 69977
Intézményi iktatószám: 2023/24-72.


ÁLLÁSPÁLYÁZAT
HÁROMHÁRS ÓVODA
Háromhárs Óvoda és Mini Bölcsőde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A kisgyermeknevelő munkájának segítése, gyermekek körüli felügyeleti, gondozási, illetve takarítási feladatok elvégzése.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 30 óra, Váltásos, Munkaidőkeretben végzett munka
Munkavégzés helye: Alcsútdoboz
Álláshirdető szervezet bemutatása: Újonnan épült mini bölcsődéhez munkatársakat keresünk.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Honlapunk címe: www.haromharsovoda.hu


A pályázatokat a haromharsovi@gmail.com e-mail címra, vagy a 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 17. postai címre várjuk.
Érdeklődni a 06 22 353 193 telefonszámon lehet.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egészségügy és szociális gondoskodás, tovább nem bontható, Bölcsődei dajka képesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  • Munkabírás (egyéb)
  • Magatartási, viselkedési szabályok, munkakörnyezet rendezettsége (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
  • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.15. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Személyes beszélgetés után, a pályázókat e-mailen értesítjük a döntésről
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.29. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Az intézmény honlapján
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.01.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.18.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.