A gyermek egészséges fejlődésének alapvető feltétele a mozgás és a játék. Minden óvoda pedagógiai programja kiemelten kezeli az egészséges életmódra nevelést, ezen belül is a mozgásfejlesztést. Három alapvető célunk van ezen a téren: a természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése; rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása; testi képességek, fizikai erőnlét fejlesztése. Mivel a gyerekek alapvető tevékenysége a játék, így a legkönnyebben mozgásos játékokon keresztül érhetjük el céljainkat. Rendszeresen, naponta tervezünk a mozgásra, mozgásos játékokra tevékenységeket, időt, lehetőséget.


Minden évben kétszer szervezünk sportos napot, amit egymás között oviolimpiának nevezünk. A három csoport együtt játszik, együtt sportol ezen a napon. Az idén először október 14-én délelőtt tartottuk az oviolimpiánkat az óvodában.


Nagyon szeretik a gyerekek ezeket az alkalmakat, hiszen ebben az életkorban a leginkább mozgékonyak, elevenek a gyerekek, lelkesen versengenek egymással. Most fejlődnek legtöbbet testileg és érzelmileg is. A legkisebbek még most tanulják a szabályokat, még nehezen bírják kivárni, hogy elhangozzon a startot jelző füttyszó, már indulnak is. A cél megfoghatatlan fogalom számukra, úgy kell elkapni őket a futópálya végén. Nem számít nekik sem a rangsor, sem a díj, csak a mozgás öröme hajtja őket. A nagyobbak már tudják, hogy miről szól ez az izgalmas játék. Betartva, sőt betartatva a szabályokat törnek a cél felé. Fontos számukra az elismerés, a dicséret, a biztatás. Most tanulják, hogy hogyan kell megélni a győzelmet, és megtanulják elviselni a kudarcot is, ami nagyon kemény feladat.


Bemelegítésként körbe futottuk az óvoda udvarát, sípszóra irányt változtatva. Ezt „páros-fogó” játék követte, ahol nem csak gyorsnak kellett lenni, de ugyanabba az irányba kellett futni, amerre a társuk. Nem is kell ennél jobb játék az együttműködési készségek fejlesztésére! A fogócska után zenére táncos tornagyakorlatokat végeztünk, s ezalatt sikerült az izmokat teljesen bemelegíteni és a hangulatot is megemelni a további játékokhoz, a versenyekhez.


Három helyszínt terveztünk, ahol csoportonként körbejártak a gyerekek. Az egyik helyszín a biciklipálya volt, ahol futóversenyt és futóbicikliversenyt szerveztünk. A műfüves sport-pályán akadályokon kellett végigmenni, és a pálya végén célba dobás volt a feladat. A harmadik helyszínen a „szivárványszínű ejtőernyő” adta játéklehetőségeket kihasználva bújócskára, lufitáncoltatásra, önfeledt játékra hívtuk a gyerekeket.


Mindenki nyert ezen az olimpián! Mozogtak és játszottak kedvükre. Kaptak érmet is a nyakukba, ahogy a versenyeken szokás. S aminek a leginkább örültek a gyerekek, az a szelet csokoládé, ami megédesítette aznap délben ezt a jeles napot. Bízom benne, hogy sikerült újra olyan élménnyel gazdagítani a gyermekek óvodás napjait, amit majd magukkal vihetnek tőlünk innen az óvodából!

(Óvári Zsoltné)